E- Ticaret Nedir?

E- Ticaret Nedir

E-ticaret ürün ve hizmetlerin internet üzerinden gerçekleştirilen alışverişine denir.

Elektronik ticaret hayatımızın artık her alanında… Duymayan, bilmeyen hatta kullanmayan yok diye düşünülse de “e-ticaret” kavramının ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 

E-ticaret ürün ve hizmetlerin internet üzerinden gerçekleştirilen alışverişine denir. Bu alışveriş şekli insan hayatına kolaylık sağlaması ile bilinir. Teknolojinin sunduğu nimetlerden faydalanmanın çağın gereği haline geldiği 21. yüzyılda e-ticaret de bu nimetlerden biri olarak kabul edilebilir. Elektronik ticarette ödeme işlemleri de internet üzerinden gerçekleştirilir.

İletişime elektroniğin dahil olması 1980’li yıllarda başladı. Teknolojiden faydalanarak iletişmek hayatımıza dahil olduğundan bugüne kadar kendini geliştirerek ve sağladığı imkanları da artrarak devam etti. Teknoloji dehalarının zamana uyumlu çalışmaları sayesinde artık internet sosyal hayatın neredeyse her alanında. İnternet yoluyla ticaretin başlangıcı ise 1997 yılıdır. Elektronik alışverişin başlaması ile birlikte internet, kişilerin hayatındaki yerini daha da sağlamlaştırdı. 

Önceleri internet yoluyla ticaret olgusu için küçük girişimler yapıldı. Bilinmeyen bir ticaret şekliydi ve insanların buna nasıl bakacağı da meçhuldü. Dünya üzerinde e-ticaret konusunda bugün pastadan hatırı sayılır bir pazara sahip olan büyük firmaların bu işe girişimeleri ile birlikte yaygınlaştı. Bu firmalar 2 yıl gibi kısa bir sürede e-ticaret yoluyla sattıkları ürünleri tüm dünyaya ulaştırıp, başarıyı yakalayınca öncü konumunu aldılar. Bu firmalar bugün hala gittikçe büyüyen bir pazara sahip olmakla birlikte zaman içinde e-ticarete olan güven de arttı. Elektronik ticaretin ülke ekonomilerine ve küresel ekonomilere katkısı fark edildiğinden beri ülkeler bazında da destek gören e-ticaret kavramı gittikçe kendini geliştirdi, daha güvenilir hale geldi. 

Bu gelişimde gelişen ve teknolojilerin de büyük payı var. E-ticaretin daha güvenli hale gelmesi için belirlenen kurallar sayesinde tüketici haklarının korunması yönüne de gidildi. Alışveriş yaparken kişilerin alışveriş yaptıkları siteye güvenmesi gerekliliğinden doğan bu önlemler sayesinde “güvenli e-ticaret” kavramı ortaya çıktı. E-ticarete, yüz yüze ticarette geçerli olan ve alışveriş yapana güvence veren kuralların getirilmesi ile birlikte gün geçtikçe güven arttı. Bu da internetten alışveriş yapma kavramının toplumda yayılmasına yol açtı. İnternet hayatımızda var olduğu sürece e-ticaret sitelerinden alışverişin de giderek artarak süreceğinin net bir şekilde görülmesine yol açtı. 

Comments are closed.