Türkiye’de E-Ticaret Hukuku Nasıl Gelişti

Türkiye’de E-Ticaret Hukuku

Nasıl Gelişti

Türkiye’de E-Ticaret Hukuku Nasıl Gelişti?

E-ticaret sektörünün sürekli gelişiyor olmasından dolayı e-ticaret hukuku konusundaki düzenlemelere sürekli yenilikler getirilmesine yol açıyor. Çünkü klasik ticaret için belirlenmiş olan kurallar çoğu zaman e-ticarette yetersiz olabiliyor. Bu yetersizlik özellikle de ülkeler arasında gerçekleşen –ticaret alışverişlerinde görülüyor. Bunun sebebi klasik ticarette ülkelerin uyması gereken kuralların net olarak belirlenmiş olmasına rağmen, e-ticarette uluslararası kurallar konusunun henüz netleşmemiş olmasıdır.

Türkiye’de e-ticaret kuralları bazı çerçevelere oturtulmuştur. Karşılıklı alışverişten doğan sorunlarda nasıl bir yol izleneceğine dair yasalar bulunuyor. Bu yasalardan daha etkin bir şekilde yararlanılması adına Türkiye’de e-ticaret hukuku ile ilgili sürekli yeni çalışmalar yapılıp, ilgili kanunlar da güncellenmektedir. 

Türkiye’de ilk internet kullanımı resmi olarak 12 Nisan 1993 tarihinde başladı. O tarihte PTT kiralık bir hat sağlamıştı. Ayrıca ODTÜ ve ABD arasında sağlanan bir bağlantı aracılığı ile de internet kullanımı mümkündü. İnternet kullanımından kısa bir süre sonra e-ticaret kavramı da Türkiye’ye girdi. Ancak henüz kurallar belli değildi. Kısa adı BTYK olan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu bu konudaki ilk somut adımı 25 Ağustos 1997 tarihinde atarak e-ticaretin daha yaygın hale getirilmesi amacıyla bir toplantı yaptı. Bu toplantıdan çıkan sonuç Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın koordinasyonunu sağlayacağı bir çalışma grubu oluşturulması ve bu grubun sekreterya görevini de TÜBİTAK’ın üstlenmesi yönünde oldu. 

Bu çalışma grubuna Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurumu adı verildi. Kurum’un ilk resmi toplantısı 16 Şubat 1998 tarihinde, ikinci toplantısı ise 2 Haziran 1998 tarihinde yapıldı. Bu ikinci toplantıda e-ticaretin Türkiye’deki geleceği ve geliştirilmesi adına devletin üstleneceği görevler belirlendi. 

Türkiye’nin e-ticarete dönüşüm çalışmaları kapsamında Kısa Dönem Eylem Planı hayata geçirildi. 4 Aralık 2003 tarihinde ise e-ticaretin Türkiye’deki hukuki kurallarının belirlenmesi adına çalışmalar başlatıldı. 9 Mayıs 2007 – 15 Mayıs 2008 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye’deki e-ticaret kuralları, Avrupa Birliği’nde uygulanan kurallarla aynı oldu ve bu konuda bir rapor hazırlandı. 

Adalet Bakanlığı tarafından 20 Kasım 2009 tarihinde E-Ticaret Kanunu Hazırlama Komisyonu kuruldu. Komisyonun çalışmaları sonucunda kanun taslağı hazır hale getirilerek özel sektör temsilcileri ve kamu temsilcilerinin fikirlerine açıldı. 

2009 yılından sonra yapılan etkin çalışmalar sonucunda da E-Fatura, Mesafeli Satış Sözleşmesi, İmza Kanunu, tüketicinin korunması adına hakların belirlendiği kanun ve e-ticaretin detaylarını düzenleyen kanun gibi kanunlar uygulamaya koyuldu.

Comments are closed.